Grisen som ville få det bättre

GRISEN SOM VILLE FÅ DET BÄTTRE

En musikalisk berättarföreställning om grisen som vill ha det bättre, ja varför inte så bra som bara en kunglig gris kan ha det? Grisen, som heter Jönsson, rymmer för att söka lyckan. Jönssons möten med andra blir både lyckosamma, spännande och faktiskt rent livshotande. Eftersom detta är en tragedi så kommer inte Jönsson att få det bättre... men i samtal med barnen om hur det kunde ha blivit annorlunda, så får vi se ett eller flera andra slut på sagan. Kanske blir det ett slut som också Jönsson kan förlika sig med?

Denna norska folksaga är del ett i projektet Sagoslingan, som kommer att bestå av tre olika folksagor. I alla tre föreställningarna arbetar vi interaktivt med barnen/publiken som påverkar berättelsens slut.

Premiär 30 januari på Skottes Familjelördagar, Spegeln Norra Köpmangatan 11 i Gävle.


Speltid För yngre barn ca 25 minuter. För äldre barn ca 40 minuter.
Målgrupp Rekommenderas från 5 år, lågstadiet och familjeföreställningar.

Info

Skådespelare Ove Zacco Andersson och Mats Jadin
Musik Kalle Zerpe, Ove Zacco Andersson och Mats Jadin
Dramatisering och regi Kalle Zerpe