PERSONAL

Kalle Zerpe
KALLE ZERPE

Skådespelare och konstnärlig ledare

Marie Skönblom
MARIE SKÖNBLOM

Skådespelare

SARA FRIDHOLM
SARA FRIDHOLM

Skådespelare

Stina Zacco Andersson
STINA ZACCO ANDERSSON

Skådespelare

Ove Zacco Andersson
OVE ZACCO ANDERSSON

Skådespelare

MATS JADIN

Skådespelare

Björn Arnell
BJÖRN ARNELL

Tekniker

CHRISTOPHER ANDERSSON BÅNG

Ekonom

PIA EDSTRÖM

Producent/Ekonom

EVA JANSTAD

Producent

ELIN ÅSTRÖM

Producent